Một nén hương trầm chứa đựng những gửi gắm lớn lao

Nhang trầm có tăm

One thought on “Một nén hương trầm chứa đựng những gửi gắm lớn lao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *