Tag Archives: Bồ tát Quan Thế Âm

Bồ tát Quan Thế Âm là ai? Ý nghĩa hình tượng Bồ tát Quan Thế Âm

Bồ tát Quan Thế Âm là người phụ nữ từ bi, độ lượng

Hầu hết người Việt Nam đều ngưỡng mộ Bồ tát Quan Thế Âm. Trong các chùa ở thành thị cũng như thôn quê ở đâu cũng có tôn thờ hình tượng của Ngài, người ta còn thờ riêng ở nhà nữa. Nhiều người chưa biết gì nhiều giáo lý của đạo Phật, nhưng họ vẫn […]