Tag Archives: Mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh

Phật A Di Đà – Phật bản mệnh cho người tuổi Tuất và Hợi

Phật A Di Đà

Trong lịch sử Phật giáo, Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất. Vào hàng a tăng kỳ kiếp trước có một vì vua sau khi nghe đức Phật thuyết pháp. Ngài lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng mà đi theo đức Phật để quy y. Pháp danh là Pháp Tạng và đã […]

Đại Thế Chí Bồ Tát – Phật bản mệnh cho người tuổi Ngọ

Đại Thế chí Bồ Tát

Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ. Tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta. Dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ tông truyền thống của Phật giáo. Ngài là vị Bồ tát thường […]

Bất Động Minh Vương – Phật bản mệnh tuổi Dậu

mặt dây chuyền Trầm Hương Phật Bản Mệnh

Ngài Bất Động Minh Vương, tên phạn là Acalanatha. Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Bất Động Minh Vương là một trong tám Phật bản mệnh. Ngài là Phật bản mệnh tuổi Dậu. Ngài là Bản tôn có địa vị tôn quý quan trọng nhất trong Ngũ đại Minh Vương, […]

Văn Thù Bồ Tát – Phật bản mệnh cho người tuổi Mão

Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một hình thượng vị Phật trong Phật Giáo. Người là hình tượng Phật thường thấy đứng hầu ở phía tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Văn Thù Sư Lợi là một trong 4 vị Bồ Tát lớn. Là vị Bồ […]