Tag Archives: mặt dây chuyền trầm hương

Phật A Di Đà – Phật bản mệnh cho người tuổi Tuất và Hợi

Phật A Di Đà

Trong lịch sử Phật giáo, Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất. Vào hàng a tăng kỳ kiếp trước có một vì vua sau khi nghe đức Phật thuyết pháp. Ngài lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng mà đi theo đức Phật để quy y. Pháp danh là Pháp Tạng và đã […]

Bất Động Minh Vương – Phật bản mệnh tuổi Dậu

mặt dây chuyền Trầm Hương Phật Bản Mệnh

Ngài Bất Động Minh Vương, tên phạn là Acalanatha. Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Bất Động Minh Vương là một trong tám Phật bản mệnh. Ngài là Phật bản mệnh tuổi Dậu. Ngài là Bản tôn có địa vị tôn quý quan trọng nhất trong Ngũ đại Minh Vương, […]

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn – Phật bản mệnh cho người tuổi tý

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn còn có danh hiệu Bồ Tát Chuẩn Đề. Hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn cho thấy được ý nghĩa Công Đức và Phước Đức của Bồ Tát Hạnh. Với tư tưởng giải thoát rốt ráo tuyệt đối của đạo Phật. Nhận thức tâm lý con người ở thế […]