Tag Archives: Phật Thích Ca

Tôn giả A Nan Đà là ai? Nguyên nhân Tôn giả A Nan đắc Thánh quả muộn

Tôn giả A Nan Đà

Đức Phật xếp Tôn giả A Nan Đà vào hàng các đại đệ tử vì các điểm đặc biệt. Đó là: “Sức học uyên thâm, trí nhớ vô cùng đúng, kiên trì chuyên chú cần mẫn, và khéo biết ý Phật”. Những bộ Kinh ngày nay chúng ta được đọc là do sự đóng góp […]