Tag Archives: thiền định là gì

Thiền định là gì? Thiền định cho người mới bắt đầu

nhang thiền kết hợp với thiền định

Có một câu nói thể hiện hoàn toàn sự quan trọng của lợi ích của việc nhìn sâu vào bên trong con người. Và thiền định chính là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để làm việc này. Thiền định là gì? “Hãy sử dụng tâm thức mình để quan sát tâm thức của chính mình” Xuất hiện cách […]