Tag Archives: xông trầm khai trương

Người Việt xông nhang trầm hương vào dịp nào?

Thác Khói Trầm Hương Cao Cấp

Xông nhà bằng trầm hương là nét đẹp trong văn hóa lâu đời của người Việt. Mang lại nhiều tác dụng cho  sức khỏe và nghĩ nghĩa to lớn trong cuộc sống hàng ngày. Trầm Hương khác với những nguyên liệu khác ở chỗ: nó là nguyên liệu quý hiếm mà không phải ai cũng […]